Classas da scola

Las classas da la scola da Trin

Oz ha la scola bilingua da Trin var 130 uffants. La vischinanza a la Val dal Rain che discurra tudestg ha midà la constellaziun da la populaziun. Perquai vegn instruì per tudestg e per rumantsch.

Duas mussadras instrueschan ils pli pitschens en las duas scolettas che tutgan tar la scola da Trin. Indesch persunas d’instrucziun bilinguas engaschadas èn responsablas per l’instrucziun da las scolaras e dals scolars da la 1. fin 6. classa primara. Per l’instrucziun da la pedagogia sociala e las mesiras da promoziun èn responsablas persunas spezialisadas.

Per la 7. fin la 9. classa midan ils giuvenils en la scola superiura da la scola da Flem. L’instrucziun è lura be pli tudestga. Las scolaras ed ils scolars tschernan, sch’els vulan cuntinuar cun il rumantsch sco segunda lingua u sch’els vulan midar al talian.