Uraris

Uraris

Ils uraris per l’onn da scola actual vegnan fatgs l’entschatta da matg da la direcziun da la scola e las persunas d’instrucziun. Cura ch’ils uraris èn approvads definitivamain, vegnan els tramess als geniturs la fin da matg ensemen cun l’enquista davart la structura dal di.

Ad ina seduta extraordinaria vegnan fatgs ils uraris per l’onn da scola actual. En emprima lingia resguardain nus ch’ils uraris sajan equilibrads per ils uffants. La disponibladad da las persunas d’instrucziun, la lescha da scola ed il diever da las localitads èn decisivs per la planisaziun. Lecziuns per scolaras e scolars cun basegns spezials vegnan accordadas cun ils uraris. Nus resguardain era las colliaziuns da l’auto da posta per ils uffants che vegnan nà da Trin Mulin.