Jobs

Plazzas libras

Plazzas libras da la scola da Trin vegnan publitgadas qua.

As plascha quai che Vus legiais e pudais Vus As identifitgar cun la scola da Trin? Vus savais rumantsch a bucca ed a scrit? Per annunzias essan nus adina averts e nus avessan plaschair d’emprender d’enconuscher Vus.

Plazzas libras

Actualmain n’avain nus naginas plazzas libras.