Pagina iniziala

Bainvegni en la scola da Trin

Nossa scola è situada en il vitg pittoresc da Trin en il vest da la fracziun da Trin Vitg. En la chasa da scola sa chatta la scola primara, fertant che la scoletta è en la halla polivalenta dasperas. Per nus è l’integraziun da scolaras e scolars cun basegns spezials evidenta. Gia en scoletta cumenza l’instrucziun inclusiva.

Nus essan loschs che nossa scola contribuescha cun sia scolaziun bilingua al mantegniment da la lingua rumantscha. Questa diversitad singulara mantegna la tradiziun ed avra il medem mument novas portas. Nossas persunas d’instrucziun portan quest concept cun gronda premura e pussibiliteschan uschia ina furmaziun d’auta qualitad. Intgins roms instrueschan els per rumantsch, fertant che auters vegnan instruids per tudestg. Questa cumbinaziun prepara las scolaras ed ils scolars per la midada a la scola superiura tudestga a Flem.

Novitads

La scola da Trin infurmescha regularmain davart temas actuals, termins ed occurrenzas planisadas. Uschia essas Vus adina al current e pudais leger en ruaus tut l’impurtant ed interessant.
24.06.2024

emna speziala

Perquai che las lavurs vid la chasa da scola entschaivan ha l’instrucziun lieu zanu auter. Las informaziuns vegnan tramessas als geniturs via Klapp.